söndag 4 oktober 2009

Folkbokföring av barn

Har nyligen fått veta att du som förälder inte kan överklaga ett beslut angående ändrad folkbokföringadress, på ditt barn om inte den andra vårdnadshavaren också skriver under överklagan.
Hur går det ihop?

Låt oss säga att en vårdnadshavare skickar in en ändring angående folkbokföring utan den andra vårdnadshavarens underskrift.

Skatteverket skickar ut ett brev till den vårdnadshavaren med frågan om han/hon går med på att skriva barnen på den nya adressen.

Kryssar han/hon i nej, så borde anmälan om folkbokföringen avslutas där om man ska följa folkbokföringslagen.

Skatteverket påbörjar trots ett nej från den andra vårdnadshavaren en utredning.

Kommer skatteverket sedan fram till att barnen ska folkbokföras hos den vårdnadshavaren som ansökte om ändrad adress, så kanske den andra vårdnadshavaren vill överklaga beslutet.

Han/hon får information om hur han ska göra mm.

Det är nu det som gör mig riktigt förbannad kommer.
För att få överklaga beslutet, måste båda vårdnadshavarna skriva under överklagan.

Länsrätten tar inte upp överklagan överhuvudtaget, om inte båda skriver under...
Vem tror att en mamma/pappa som skickat in en ansökan om ändring om folkbokföring och fått barnen skrivna hos sig, skulle skriva under den?

Varför tar då skatteverket upp en anmälan om folkbokföring utan båda vårdnadshavarnas underskrift?
När de kräver bådas underskrift på en överklagan i samma ärende?

Jag blev hänvisad till folkbokföringslagen och paragraf 30 av Länsrätten i Stockholm. Folkbokföringslag (1991:481) 30 §
För barn under 18 år skall anmälan enligt 25, 26 eller 27 § göras av barnets vårdnadshavare. Barn som har fyllt 16 år har dock rätt att själv göra sådan anmälan.

Jag tolkar det som att skatteverket gör fel när de tar upp en anmälan och påbörjar en utredning om folkbokföring när det endast finns den ena vårdnadshavarens underskrift.

Det står ingenstans i folkbokföringslagen att du måste ha båda föräldrarnas underskrift på en överklagan angående beslut som skatteverket tagit.
Alltså ser jag det också som ett felaktigt beslut att inte ta upp överklagan om ändrad folkbokföring av barn.

Att överklaga ett beslut som kan anses felaktigt måste väl vara alla människors enskilda rätt.

Skulle någon människa i det här landet gå med på att tvingas fråga en förövare om ett godkännande innan överklagan skickas in?

Du blir misshandlad och förövaren går fri.
Du kan inte överklaga om inte han/hon skriver under och godkänner överklagan.

Skulle ni gå med på det?
Inte jag i alla fall!

Nu ska de tillsätta en utredning angående lagen.
Tyvärr tar det oftast lång tid för sådana utredningar.

Vi får skicka in klagomål på lagen så kanske det går fortare : )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar